Wypełnij poniższy formularz, by dołączyć do naszego Koła Naukowego.

Rok studiów (wymagane)
IIIIIIIVVInne / Nie dotyczy

Kategorie prawa jazdy (wymagane)
Brak prawa jazdyA1, AMAB1BB+EC1C1+ECC+ED1D1+EDD+ET

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833; Koło Naukowe ,,Klakson" informuje, że wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach są administratorem bazy danych osobowych (udostępnionych przez osoby wypełniające powyższy formularz zarówno w formie e-zapisu jak i w formie papierowej). Osobom zarejestrowanym za pomocą powyższego formularza przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Rejestracja i udostępnienie danych jest dobrowolne. Zaznaczenie opcji "Wyrażam zgodę" wiąże się z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cele własne Koła Naukowego ,,Klakson" oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących spotkań Koła Naukowego ,,Klakson" oraz inny zdarzeń związanych z działalnością Koła

W wiadomości zwrotnej po rejestracji otrzymasz gotową do wypełnienia deklarację członkowską, którą należy podpisać i dostarczyć do członka zarządu Koła Naukowego Klakson (na przykład na najbliższe spotkanie Koła) lub do opiekuna koła

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem wykonania e-zapisu do Koła Naukowego Klakson:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-314), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, REGON: 000001695, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: klakson@tu.kielce.pl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się poprzez adres e-mail: wmibm@tu.kielce.pl;

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z możliwości zapisania się do Koła Naukowego Klakson, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);

4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody równej usunięciu z grona członków Koła Naukowego Klakson;

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;

9. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny przez zarząd Koła Naukowego Klakson;

10. Twoje dane osobowe nie mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.